해당내용의영역으로바로가기 메뉴바로가기 본문내용바로가기

국내·외 유학 정책 및 교육 사례를 소개하는 유학생교육정보센터

[Vietnam 베트남] Chương trình đặc biệt dành cho các bạn đang theo học chương trình học tiếng

등록일
2022.07.07 10:25:02

Thông báo về chương trình 사회통합프로그램


Kì thi đánh giá năng lực(사전평가) cho chương trình hội nhập xã hội được bắt đầu từ ngày12 tháng7. Sau khi thi xong kì thi này thì có thể bắt đầu lớp học từ ngày 27 tháng 8.


Đăng kí dự thi thông qua link được đính kèm bên dưới để vào trang chủ sau đó tạo tài khoản và thực hiện bước đăng kí.


Sau khi hoàn thành xong các lớp học sẽ rất có lợi cho việc đổi visa và đặc biệt là các bạn có thể đăng kí tham gia lớp học tại trường Hosan vì thế các bạn hãy nhanh chóng đăng kí nhất là những bạn chưa có topik 2.


Link: https://www.socinet.go.kr/soci/main/main.jsp?MENU_TYPE=S_TOP_SY&fbclid=IwAR3u2_6203_cag0g7p65n9a-GREqTL8BkcS-YRFD5T0Ynf3siRFn6IS-d4s 목록