해당내용의영역으로바로가기 메뉴바로가기 본문내용바로가기

국내·외 유학 정책 및 교육 사례를 소개하는 유학생교육정보센터

[Vietnam 베트남] Bài thi nói Topik

등록일
2022.06.14 10:30:19

Hiện tại, Viện giáo dục Quốc tế Quốc gia trực thuộc Bộ giáo dục đã đăng tải những thông tin cần thiết liên quan đến cuộc thi nói topik tại website chính thức của viện topik.go.kr.

Ngoài những thông tin cơ bản mà đa số các bạn học sinh đều đã nắm được như đối tượng tham gia, cách thức đăng ký thì chúng mình muốn tóm tắt lại cấu trúc bài thi một cách dễ hiểu nhất như sau:


Để hiểu chi tiết hơn, các bạn hãy tham khảo thêm tại website chính thức của viện topik.go.kr (tiếng Hàn)

Tiếng Việt có thể xem tại https://minhtuyet.tistory.com/202 tại đây có thống kê lại mọih thông tin bạn cần biết về bài thi nói

 목록