해당내용의영역으로바로가기 메뉴바로가기 본문내용바로가기

국내·외 유학 정책 및 교육 사례를 소개하는 유학생교육정보센터

[Vietnam 베트남] Giải đáp thắc mắc về phí bảo hiểm

등록일
2022.05.24 13:41:44

Giải đáp thắc mắc về việc tăng tiền bảo hiểm 국민건강보험:


Trong mấy tháng gần đây hóa đơn tiền bảo hiểm liên tục tăng dần lí do là vì tiền lương tối thiểu tăng nên tiền bảo hiểm cũng tăng theo tiền lương và lí do nữa là từ lúc luật bảo hiểm bắt buộc với du học sinh được ban hành thì trong đó có ghi rõ là từ tháng 3 năm 2021 tiền bảo hiểm được miễn là 70%, từ tháng 3 2022 giảm xuống còn 60% và kể từ tháng 3 2023 trở đi giảm còn 50% tức là 2021 phải đóng 30%, 2022 phải đóng 40% và 2023 phải đóng 50%.

Mặc dù ai cũng xót tiền nhưng đóng bảo hiểm có nhiều lợi ích nếu các bạn gặp rủi ro đặc biệt những tai nạn phải phẫu thuật phí khám chữa bệnh sẽ được giảm rất nhiều. Đừng nên vì một khoản chi phí nhỏ mà suy nghĩ quá nhiều ảnh hưởng đến học tập và sinh hoạt.

Nguồn: fb https://www.facebook.com/vanbac.duong.10 목록